Valkoista mustalla, arvioita

Annu Kekäläinen kokosi kirjaksi Etelä-Afrikan pelon ja väkivallan.

”Yhdistelen mielelläni asioita yli hetken ja paikan ja kirjoitan ihmisten ajatuksista ja tunteista. Myös tunteet ovat tärkeitä”, Kekäläinen sanoo.

Hän kutsuu teostaan dokumenttikirjaksi.Tällaiselle monenlaisia kerronnan keinoja käytävälle tietokirjalle ei ole suomenkielessä vakiintunutta käsitettä, mutta englanniksi termi on creative nonfiction. Kekäläisen käännös kuvaa hyvin, mistä on kyse: kirjallisesta vastineesta dokumenttielokuvalle. Näitä ei tehdä Suomessa paljon ja Kekäläisellekin kirja on ensimmäinen.

Elina Venesmäki, Journalisti 23.2.2007

Valkoista mustalla sisältää ilmavaa, havainnollista ja sopivan persoonallista tekstiä. Faktat ovat paikoillaan eikä teksti ole sentimentaalista. Henkilökohtaisuus ei ole noloa eikä kertoja tule liian lähelle vaikka välillä pohtiikin omaa asemaansa. Huolellinen taustatyö näkyy siinäkin, ettei kirjan tekemisessä ole hätiköity. 

Maria Säkö, Opettaja 31.8.2007

Kaksi naista ulvoo naurusta. Toinen heistä on musta, toinen valkoinen, ja he nauravat ruumiille, joka löytyi eräänä aamuna mustan naisen oven edestä. ”Käännämme kauhumme ympäri. Kikatamme korvausta pelollemme”, naisista vaaleampi Annu Kekäläinen selittää kirjassaan Valkoista mustalla.

Kirjoittaja ei ole päästänyt itseään helpolla… Silti synkkien asioiden keskeltä nousee syvä inhimillisyys, jossain määrin myös toivo paremmasta.

Annu Kekäläinen havainnoi tarkasti, kirjoittaa eläväisesti ja paljastaa odottamattomatkin reaktiot rehellisesti.

Henna-Kaisa Sivonen, Iltasanomat 27.1.2007

Annu Kekäläinen har skrivit en personlig reportagebok om dagens Sydafrika.

Annu Kekäläinen är en modig och grundlig journalist. Hon reste med liten budget, färdades kors och tvärs i landet, bodde litet hur som helst, intervjuade ett hundratal personer, mest kvinnor, och valde sedan de öden som hon tyckte var intressantast och som komprimerade en erfarenhet eller öppnade nya infallsviklar. När hon skriver döljer hon inte att hon är en tillfällig besökare i en främmande kultur, och hon redogör också för möten där en genuin kontakt inte föds eller där hon upplevs som bara till besvär… 

Annu Kekäläinen nämner i ett efterord några böcker som har påverkat henne. Bland dem finns Antjie Krogs Country of My Scull som handlar om Sannings- och Försoningskommissionen. Själv skulle jag vilja jämföra Valkoista mustalla med Krogs följande bok, A Change of Tongue, som utkom samma år (2003) som Kekäläinen reste runt i Sydafrika och som tar upp liknande frågor. Visserligen kartlägger Krog ett bredare område och skriver inifrån landet på ett sätt som Kekäläinen inte kan göra, men ändå finns det likheter mellan de båda författarna. Det har att göra med hur de använder sig själva som element i berättandet. Båda är vita, Kekäläinen en främling från ett välfärdssamhälle, Krog en afrikaaner (boerättling) med allt vad det innebär av historisk belastning. Båda måste förhålla sig till sin bakgrund och till Sydafrikas svarta och färgade majoritet, och blir på det sättet också våra kartläsare i den främmande terrängen.

I Finland är en bok som Annu Kekäläinens en raritet. Inget stort förlag ville ha den, det är deras skam. Det var det lilla förlaget Pieni Karhu som såg hur bra Valkoista mustalla är och vågade satsa. Heder åt dem. 

Carita Backström, Ny Tid 4 april, 2007

Lue koko teksti >

Vastaa